21 Ekim 2014 Salı

Fuat Sevim

Kemah Spor Külübü adına Genel Kaptan Fuat Sevim

5 Ekim 2014 Pazar

Şerafettin Ulutürk

Şerafettin Ulutürk

Dernek Başkanı Sayın, Şerafettin Ulutürk

4 Ekim 2014 Cumartesi

Fahrettin Arslan

Fahrettin Arslan

 Boğaziçi Köyü adına Fahrettin Arslan

3 Ekim 2014 Cuma

Recep Ulutürk

Recep Ulutürk

Muratboynu Köyü adına Recep Ulutürk

2 Ekim 2014 Perşembe

Dr. İbrahim Etem Ulagay

Dr. İbrahim Etem Ulagay


İbrahim Etem 1880’de İstanbul’da doğmuş, eğitimini İstanbul’un en önemli okulları Mekteb-i Osmani, daha sonra Mülkiye Rüşdiyesi, Tıbbiye İdadisi ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de tamamlamış ve 1903’de tıp diplomasını almıştır.
Mezun olduktan sonra, önemli hastanelerde doktor olarak çalışmış, akabinde Gülhane’de baş asistan olarak laboratuvar çalışmalarına devam etmiştir. Gülhane’deki görevini tamamladıktan sonra, doktor ünvanının yanına, kimyager ünvanını da eklemiştir. Bu arada o dönemin en önemli kurumlarından Darulfünün Tıp Fakültesi’nde laboratuvar şefi olarak görev almıştır.
Başarılı iş hayatı boyunca, İbrahim Etem bir yandan ilaç üretimini geliştirmeye odaklanmış, bir yandan da Haseki ve Numune Hastanesi gibi İstanbul’un en önemli hastanelerinde çalışmalarına devam etmiştir. Bu süreçte, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kürsüsü’nde laboratuar şefi ve Darphane-i Âmire’de baş kimyager olarak çalışırken birçok başarıya imza atmıştır. İbrahim Etem 1943 yılında vefat ettiğinde, ardında bıraktığı lisanslı ilaç sayısı 19’du. Dört oğlu, İbrahim Etem’i kaybettikten sonra babalarından devraldıkları bayrağı başarı ile korumuş ve taşımışlardır.

HACI AHMET OĞLU HACI MUSTAFA

HACI AHMET OĞLU HACI MUSTAFA

 Mustafa Şahapoğlu kızı İslim Hanım evlenmiş olup; çocukları: Hacı Ahmet, Hacı Abdurrahman, Mahmut, Ş. Müslüm, Nuri (bekar olarak vefat etmiştir), Safiye (..............Saatçı eşi ), Hacı Emine (bekar olarak vefat etmiştir).
bullet    HACI MUSTAFA OĞLU HACI AHMET

Birinci defa Abdurrahman Saraç kızı Fatma Hanım ile evlenmiş olup; Osman Avni, Bekir (bekar olarak vefat etmiştir) ve Zeliha (bekar olarak vefat etmiştir) isimlerinde çocukları olmuştur. 

İkinci defa H. Ahmet Saatçı kızı Naciye Hanım ile evlenmiş olup ; Ali, Hasan, Ömer (bekar olarak vefat etmiştir), Güzide (M.Zeki Yetkin eşi) , Pakize (Tevfik Saraç eşi) ve Zemzem (İsmail Elçi eşi) isimlerinde çocukları doğmuştur.
bullet    HACI AHMET OĞLU OSMAN AVNİ

H. Ahmet Saatçı kızı Aynızüleyha Hanım ile evlenmiş olup ; Hüseyin Behzat ve Fatma ( Abdülkadir Yetkin eşi ) isimli çocukları olmuştur.
bullet    O. AVNİ OĞLU H. HÜSEYİN BEHZAT

Bakır Ulusoy kızı Fevziye Hanım ile evlenmiş olup ; Bekir Sıdkı , Ahmet Şemseddin ve Züleyha (İ. Etem Yetkin eşi) adlarında çocukları olmuştur.
bullet    HACI HÜSEYİN BEHZAT OĞLU BEKİR SIDKI

Ömer Saraç kızı Gülay Hanım ile evlenmiş olup ;Avni , Mehmet ve Hatice isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet   

H . HÜSEYİN  BEHZAT OĞLU AHMET ŞEMSEDDİN 

H. Şefik Saatçı kızı Vildan Hanım ile olan evliliklerinden Mehmet Bahaeddin , Ayşe ve Betül isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet   

AHMET ŞEMSEDDİN OĞLU BAHAEDDİN

Mehmet Ak kızı Rasime Hanım ile evlenmiş olup Ahmet ve Mehmet isimli ikizleri olmuştur.
bullet    HACI AHMET OĞLU HACI ALİ

Birinci defa Mahmut Yetkin kızı Behiye Hanım ile evlenmiş olup; doğan kızlarına yine Behiye (Abdüllatif Özden eşi) ismi konulmuştur.

  İkinci defa Abdurrahman Yetkin kızı Fatma Hanım ile evlenmiş olup, çocuksuzdur.

  Üçüncü defa Ahmet Rami Yetkin kızı Melahat Hanım ile olan evliliklerinden Mehmet Reşat, Ahmet ve Ayla (Ali Tekin eşi) isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    HACI ALİ OĞLU MEHMET REŞAT

Birinci defa Güzin Hanım ile evlenmiş olup; Murat ve Ömer isimlerinde iki oğlu olmuştur. 

İkinci defa Zehra Hanım ile evlenmiş olup; Cüneyt, Ali ve Vedat isimli çocukları olmuştur.
bullet    MEHMET REŞAT OĞLU CÜNEYT

Mehmet Kolkan kızı İsmet Hanım ile evlenmiş olup Mehmet Reşat isimli çocukları doğmuştur.
bullet    MEHMET REŞAT OĞLU ALİ

Mustafa Gözükara kızı Tevhide Hanım ile evlenmiştir.
bullet    HACI ALİ OĞLU AHMET

Bakır Yücetepe kızı Sevim Hanım ile olan evliliklerinden; Ali, Mehmet, Gül ( Mehmet Kol eşi ) ve Melahat (Mustafa Kol eşi) isimlerinde çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    AHMET OĞLU ALİ

Veyis Küp kızı Ayn-Zeliha ile evlenmiş olup Ahmet, Afra Elif ve Sevim isimli çocukları olmuştur.
bullet    AHMET OĞLU MEHMET

Osman Akkaya kızı Dilek Hanım ile evlenmiş olup Ahmet Enis isimli oğulları olmuştur.


bullet    HACI AHMET OĞLU HACI HASAN

H. Yusuf Ziya Yetkin kızı Behiye Hanım ile evlenmiş olup ; Mustafa , Mahmut , Ömer , Ahmet , Hatice ( Ömer Abacı eşi ) , Gönül ( Reşit Saraç eşi ) ve Fatma (Ali Hacıbanoğlu eşi) isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    HACI HASAN OĞLU HACI MUSTAFA

H. Haydar Yetkin kızı Nilgün Hanım ile evlenmiş olup; Mehmet, Ayşe (Mustafa Görgün eşi ), Sümeyra ( Bekir Erkmen eşi ) ve Zehra isimlerinde çocukları doğmuştur.
bullet    MUSTAFA OĞLU MEHMET

.......kızı Gülay Hanım ile evlenmiş olup Mustafa ve Nilgün isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    HACI HASAN OĞLU HACI MAHMUT

Ömer Saraç kızı Ayşe Hanım ile evlenmiş olup; Hasan ve Behiye  ( Ömer Saatçi eşi ) isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    HACI MAHMUT OĞLU HASAN

Abdurrahman Yetkin kızı Sümeyra Hanım ile evlenmiştir. Mahmut ve Berra isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    HACI HASAN OĞLU ÖMER

Hasan Kürkçüoğlu kızı Betül Hanım ile evlenmiş olup; çocukları Mehmet Emin ve Sena dünyaya gelmiştir.
bullet    HACI HASAN OĞLU AHMET

Ali Aksoy kızı Esra Hanım ile olan evliliklerinden Muhammed , Büşra ve Zeynep isimli çocukları olmuştur.
bullet    HACI MUSTAFA OĞLU HACI ABDURRAHMAN

Birinci defa Bakır Şahapoğlu kızı İslim Hanım ile evlenmiş ve Halil, Mehmet Zeki, Ayşe (Abdurrahman Ağan eşi) ve Fatma (Ali Yetkin ikinci eşi) isimlerinde çocukları doğmuştur.

 İkinci defa Hamza Tütüncü kızı Hatice Hanım ile olan evliliklerinden ise ; Muhittin , Abdülgani , Abdülkadir , Mehmet , Fahriye (İhsan Tütüncü eşi) ve Mekke (Mahmut Saatçı eşi) isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    HACI ABDURRAHMAN OĞLU HALİL

H. Mustafa Başbuğ kızı Naime Hanım ile evlenmiş olup , Haydar, Abdüllatif ,Mustafa ve İsmet ( H. Avni Ulusoy eşi ) isimli çocukları olmuştur.
bullet    HALİL OĞLU HACI HAYDAR

Halil Erkmen kızı Halide Hanım ile evlenmiş olup; çocukları Mehmet (çocuk yaşta vefat etmiştir), Abdurrahman, Halil (genç yaşta vefat etmiştir), Nuriman (Celal Görgün eşi), Nilgün ve Naime (genç yaşta vefat etmiştir) isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    HACI  HAYDAR  OĞLU ABDURRAHMAN

  Abdüllatif Yetkin kızı Hatice Reha Hanım ile olan evliliklerinden Haydar, Bilal ve Naime isimli çocukları olmuştur.
bullet    HALİL OĞLU ABDÜLLATİF

Kadri Ünlü kızı Sevim Hanım ile evlenmiş olup ; Mehmet Bahaeddin , Ahmet Süha, Halil, Ömer Ufuk ,Mahmut ve Hatice Reha ( Abdurrahman Yetkin eşi ) isimlerinde çocukları doğmuştur.
bullet    HACI ABDÜLLATİF OĞLU MEHMET BAHAEDDİN

Bekir Sanlı kızı Esen Hanım ile evlenmiş   olup ; çocukları Latif , Kevser ve Esra isimlerindedir.
bullet    HACI ABDÜLLATİF OĞLU AHMET SÜHA

Mithat Alataş kızı Nurten Hanım ile evlenmiş olup; Yusuf, Betül ve Sevim isimli çocukları olmuştur.
bullet    HACI ABDÜLLATİF OĞLU HALİL

Mehmet Güllüoğlu kızı Fatma Hanım ile evlenmiş olup çocukları Yunus Emre , Zeynep  ve  Ayşenur isimlerindedir. 
bullet    HACI ABDÜLLATİF OĞLU ÖMER UFUK

İzzettin Kayısı kızı Serap Hanım ile evlenmiştir.
bullet    HACI ABDÜLLATİF OĞLU MAHMUT

Hacı Yaşar İpeksever kızı Güzide Hanım ile evlenmiş olup, çocukları Emirhan ve Sena  isimlerindedir.


bullet    HALİL OĞLU HACI MUSTAFA

Nevzat Yücesoy kızı Günel Hanım ile evlenmiş olup; Halil Nevzat,  Naime (İbrahim Ateşoğlu eşi ) ve Jülide Mürüvet ( Bakır Saatçı eşi ) isimlerinde olan çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    MUSTAFA OĞLU HALİL NEVZAT

Celal Ayaydın kızı Ebru Hanım ile evlenmiş olup Mustafa, Muhammed Yağız ve Günel isimli çocukları olmuştur.
bullet    HACI ABDURRAHMAN OĞLU MEHMET ZEKİ

H. Ahmet Yetkin kızı Güzide Hanım ile evlenmiş olup ; çocukları : Abdurraman, Halit, Güler, ( Ömer Avşar eşi ) Şükran ( Ömer Tütüncü eşi ) ve Hatice isimlerindedir.
bullet    MEHMET ZEKİ OĞLU ABDURRAHMAN

 Abdülgani Yetkin kızı Fatma Hanım ile evlenmiş olup; Dilek  ( Hüseyin Ağan eşi ) , Dilen, Sümeyra (Hasan Yetkin eşi) ve Hatice isimli çocukları olmuştur.
bullet    MEHMET ZEKİ OĞLU HALİT

Abdühamit Görgün kızı Ayşe Hanım ile evlenmiş olup; Zeki ve Güzide isimlerinde çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    HACI ABDURRAHMAN OĞLU MUHİDDİN

  H . Ömer Cevheri kızı Nebihe Hanım ile evlenmiş olup çocukları; Halit, Melda (Tayyar Alay eşi) , Ayşe (Hasan Karaçizmeli eşi) ve Fatma isimlerindedir.
bullet    MUHİDDİN OĞLU HALİT

  Sema Hanım ile evlenmiş olup Emre ve Nebihe isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    HACI ABDURRAHMAN OĞLU ABDÜLGANİ

Mustafa Saraç kızı Müfide Hanım ile evlenmiş olup ; Abdurrahman , Ahmet , Mehmet , Emine ( Haluk Ulusoy eşi ) , Fatma ( Abdurrahman Yetkin eşi ) ve Ayşe ( Osman Kılıçarslan eşi ) isimlerinde çocukları doğmuştur.
bullet    ABDÜLGANİ OĞLU ABDURRAHMAN

Osman Vehbi Saraç kızı Fatma Hanım ile olan evliliğinden Emre , Hatice ve Merve isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    ABDÜLGANİ OĞLU AHMET

Mehmet Ulusoy kızı Emine Hanım ile evlenmiş olup Abdulgani, Mustafa ve Ali isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    ABDÜLGANİ OĞLU MEHMET

Mehmet Ulusoy kızı Ayşegül Hanım ile olan evliliğinden Metin ve Mahmut isimli çocukları olmuştur.
bullet    HACI ABDURRAHMAN OĞLU ABDÜLKADİR

Osman Avni Yetkin kızı Fatma Hanım ile evlenmiş olup; İbrahim   Etem ,Osman ve Mehmet Sait isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    ABDÜLKADİR OĞLU İBRAHİM ETEM

Hüseyin Yetkin kızı Züleyha Hanım ile evlenmiş olup ; çocukları Emine , Zehra ve Sinem isimlerindedir.
bullet    ABDÜLKADİR OĞLU OSMAN

Mehmet Güllü kızı Emine Hanım ile evlenmiş olup; Abdülkadir, Mehmet ve Fatma isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    ABDÜLKADİR OĞLU MEHMET SAİT

Mahmut Güllü kızı Hatice Hanım ile evlenmiş olup, Ömer, Esma, Dilruba ve Erva isimli çocukları dünyaya gelmiştir.
bullet    HACI ABDURRAHMAN OĞLU MEHMET

H. M. Kemal Yetkin kızı Nevin Hanım ile evlenmiş olup ; Ahmet ve Serap isimli çocukları olmuştur.
bullet    MEHMET OĞLU AHMET

Ali Hacıbanoğlu kızı Tuba Hanım ile evlenmiştir. Mehmet isimli bir çocukları vardır.
bullet    HACI MUSTAFA OĞLU MAHMUT

Evlenmiş olup; Behiye ( Ali Yetkin birinci eşi ) isminde bir kızı olmuştur.
bullet    HACI MUSTAFA OĞLU ŞEYH MÜSLÜM

H. Hüseyin Kazazoğlu kızı Hafıza Hanım ile evlenmiş olup ; Abdülkerim isminde bir oğlu olmuştur.
bullet    ŞEYH MÜSLÜM OĞLU ABDÜLKERİM

Hasan Karaçizmeli kızı Ayşe Hanım ile evlenmiş olup ; çocukları: Ş. Müslüm , Mustafa, Emine (Cihat Yetkin eşi) , Fatma (Ali Aksoy eşi) ve Hatice (Ömer Saatçı eşi) isimlerindedir.
bullet    ABDÜLKERİM OĞLU ŞEYH MÜSLÜM

Vedat Saraç kızı Ayşe Hanım ile evlenmiş olup; Mehmet, Dilek   ( ..............Saraç eşi ), Kübra ve Merve isimlerinde çocukları olmuştur.
bullet    ABDÜLKERİM OĞLU HACI MUSTAFA

Fethi Kellecioğlu kızı Hatice Mine Hanım ile evlenmiş olup , çocukları Ahmet Esat ve Ayşe dünyaya gelmiştir.

Fikret Kekeç

Fikret Kekeç

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kekeç